Fri. Feb 26th, 2021

புதுச்சேரி

புதுச்சேரி ஜோதி கண் பாதுகாப்பு மையத்தில் அங்கு பணிபுரியும் பணியாளர்கள் மேலும் state bank of india வங்கி பணியாளர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி ஆல்ஃபா மெட்ரிகுலே’ன் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு work life balance என்ற தலைப்பில் இராஜயோக வகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது. வகுப்புகளை பிரம்மாகுமார் சகோதரர் பி.கே.செல்வநாதன் வழங்கினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து animal husbandry and animal welfare துறையில் புதுச்சேரி பிரம்மா குமாரிகள் பொறுப்பு சகோதரி பி.கே.கவிதா மற்றும் சகோதரர் பி.கே.செல்வநாதன் ஆகியோர் இணைந்து stress management என்ற தலைப்பில் வகுப்புகளை வழங்கினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *